: ΘΕΜΑΤΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑ 

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ              
line_table.png   1999 2000 2001 2002 2003 2004
Αρχαία  
Νεοελληνική Γλώσσα  
Ιστορία  
Άλγεβρα  
Γεωμετρία  
Φυσική  
               

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ    1999  2000  2001  2002  2003  2004
               
Αρχαία Ελληνικά  
Λατινικά  
Αρχ. Φιλοσοφία  
               
ΘΕΤΙΚΗ    1999  2000  2001  2002  2003  2004
               
Μαθηματικά  
Φυσική  
Χημεία  
               
ΤΕΧΝΟΛΟΚΙΚΗ   1999 2000  2001 2002 2003

2004

               
Τεχν. Επικοινωνιών  
Μαθηματικά  
Φυσική