: ΘΕΜΑΤΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝEO ΣΥΣΤΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ2016 2017 2018
2019line_table.png
Μαθηματικά
Βιολογία
Νεοελληνική Γλώσσα
Ιστορία


ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ


ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


2016 2017 2018
2019

Αρχαία Ελληνικά
Λατινικά
Ιστορία


ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


2016 2017 2018
2019

Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία


ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2016 2017 2018
2019Μαθηματικά
Αναπτ. Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον.
Αρχές Οικ. θεωρίας
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ