: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Αγαπητέ μαθητή/τρια, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο και υψηλότερο για ένα νέο άνθρωπο, απόφοιτο Λυκείου, από το να επιτύχει την είσοδό του στο Πανεπιστήμιο. Όταν μάλιστα η είσοδος αυτή ανταποκρίνεται και στην πρώτη σχολή την οποία επέλεξε, τότε είναι σίγουρο πως η επαγγελματική του σταδιοδρομία είναι εξασφαλισμένη και επιτυχημένη.

Η επιτυχία σου δεν είναι θέμα τύχης, επιφάνειας και εντύπωσης, αλλά μόχθου, βάθους και ουσίας. Η υλοποίηση των υψηλών στόχων προϋποθέτει όχι μόνο ατομική θέληση, άλλα και υπεύθυνη προετοιμασία, τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα μαθημάτων του φροντιστηρίου στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:

Διαρκής ανανέωση και βελτίωση
Κλειστά ομοιογενή τμήματα και γκρουπ
Επιλογή άριστα καταρτισμένων καθηγητών
Υψηλό επίπεδο διδασκαλίας
Καλλιεργούμε και αναπτύσσουμε μεθόδους
Επαναληπτικά Διαγωνίσματα
Πρόσθετες ώρες και διαγωνίσματα
Συνεργασία με τους γονείς
Σύσκεψη Καθηγητών
Οργάνωση και λειτουργικότητα


Διαρκής ανανέωση και βελτίωση

Η ανοδική πορεία μας είναι σταθερή και η εξέλιξη συνεχής. Κανένα άλλο Φροντιστήριο δεν έχει να παρουσιάσει τόσες επιτυχίες, τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Η επιτυχία στις ανώτατες σχολές εξασφαλίζεται:

Με ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων μας
Με σκληρή, επίπονη και επίμονη προσωπική μελέτη
Με υποχρεωτική συμμετοχή στα διαγωνίσματα

Κλειστά ομοιογενή τμήματα και γκρουπ

Οι μαθητές χωρίζονται με βάση το πραγματικό τους επίπεδο και όχι με κριτήριο το λύκειο στο οποίο φοιτούν. Το πρόγραμμα του κάθε τμήματος θα είναι ανάλογα διαμορφωμένο και οι μαθητές που θα φοιτούν σ’ αυτά τα τμήματα θα έχουν την δυνατότητα να δουλέψουν σωστά, ώστε και στο σχολείο να μην έχουν καμία δυσκολία, αλλά και το σπουδαιότερο, με άνεση θα μπορούν να στοχεύουν το άριστα στις εξετάσεις της Α’ ,  Β’ Λυκείου, όπως και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.

Επιλογή άριστα καταρτισμένων καθηγητών

Η επιλογή των καθηγητών γίνεται με αυστηρά κριτήρια, τα οποία στηρίζονται στις εξής αρχές:
Την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση
Την πολυετή τους πείρα
Την εργατικότητά τους
Το ήθος τους
Το ανθρωπιστικό και παιδαγωγικό τους υπόβαθρο
Το ενδιαφέρον τους για κάθε μαθητή χωριστά
Το σεβασμό για το γονιό

Υψηλό επίπεδο διδασκαλίας

Στα τμήματα του φροντιστηρίου μας διδάσκουν καθηγητές έμπειροι και ειδικοί για κάθε μάθημα που όλοι τους είναι προσωπικότητες που κέρδισαν την φήμη και το σεβασμό των υποψηφίων. Καθηγητές και μαθητές λειτουργούμε μέσα σε κλίμα φιλίας με αλληλοκατανόηση, αλληλοσεβασμό,  ελευθερία σκέψης και έκφρασης. Προτιμούμε να δίνουμε μεθόδους έξυπνες και αποδοτικής εργασίας, αντί να διδάσκουμε ξερές τυποποιημένες γνώσεις. Ως επικούρημα προσφέρουμε στους μαθητές ΔΩΡΕΑΝ τα βοηθητικά βιβλία-βοηθήματ των καθηγητών, για κάθε μάθημα.  


Καλλιεργούμε και αναπτύσσουμε μεθόδους για

Θετική σκέψη
Κριτική ικανότητα
Σωστή χρήση του λόγου
Δημιουργική φαντασία
Ολοκληρωμένη γνώση
Εμπειρία στην αντιμετώπιση δύσκολων και συνδυαστικών θεμάτων

Επαναληπτικά Διαγωνίσματα

Το πρόγραμμα προετοιμασίας όλων των βαθμίδων περιλαμβάνει 15νθήμερα επαναληπτικά διαγωνίσματα δίωρης - τρίωρης διάρκειας, με υποχρεωτική συμμετοχή, που δίνει την ευκαιρία:
Πολλαπλών επαναλήψεων και συνεχής άσκησης
Προσαρμογής στις συνθήκες των εξετάσεων
Να πιστοποιηθούν έγκαιρα και να διορθωθούν οι όποιες αδυναμίες εντοπιστούν.
Να ελέγξουν το βάθος αφομοίωσης της ύλης που διδάχθηκε

Πρόσθετες ώρες και διαγωνίσματα

Όσες φορές χρειαστεί, καλούμε τους μαθητές κατά τμήματα ή μεμονωμένα σε πρόσθετες , εκτός προγράμματος ώρες, για την καλύτερη εμπέδωση και αφομοίωση της διδακτέας ύλης. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τρίωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα. Τα διαγωνίσματα αρχειοθετούνται με σκοπό την παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας του μαθητή. Η ύλη της Α΄- Β’ και Γ’ Λυκείου θα έχει ολοκληρωθεί τρεις περίπου μήνες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Ύστερα θα αρχίσουν οι επαναλήψεις, όπου θα δοθεί έμφαση στα θέματα προηγούμενων ετών καθώς και σε συνδυαστικά θέματα για την απόκτηση εμπειρίας και αυτοπεποίθησης από πλευράς μαθητή.

Συνεργασία με τους γονείς

Πραγματοποιούνται 3 προγραμματισμένες συγκεντρώσεις- ενημέρωση των γονέων στο τέλος των θερινών μαθημάτων, πριν τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Επίσης σ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι γονείς μπορούν να πραγματοποιούν συναντήσεις με τους αρμόδιους διδάσκοντες σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες. Η συνεργασία μας με τους γονείς των μαθητών εξασφαλίζει αμοιβαία εμπιστοσύνη και δέσμευση για να υπερνικήσει ο μαθητής την αβεβαιότητα και να καταστήσει το όνειρό του πραγματικότητα.

Σύσκεψη καθηγητών

Γίνονται κάθε ενάμιση μήνα κατά τάξη. Συμμετέχουν όλοι οι διδάσκοντες των τμημάτων, υπό την εποπτεία του Υπεύθυνου. Εξετάζεται η πρόοδος του κάθε μαθητή χωριστά και ανταλλάσσονται οι πληροφορίες των διδασκόντων. Έτσι υπάρχει μια πλήρης ενημέρωση για την έως τότε πορεία του μαθητή. Ο υπεύθυνος αξιολογεί τα προβλήματα που τυχόν παρουσιάζει ο μαθητής και δίνει οδηγίες για την αντιμετώπισή τους.


Οργάνωση και λειτουργικότητα

Παιδαγωγικά κατάλληλος, άρτια οργανωμένος, αισθητικά αρμονικός χώρος με εννέα κλιματιζόμενες αίθουσες και πλήρη δανειστική βιβλιοθήκη.


Η ευθύνη της επιλογής πρέπει να στηρίζεται στην έγκυρη και σωστή ενημέρωση.
Η εκπαίδευση (γνώση) είναι η καλύτερη ... επένδυση.
Κάθε χρόνο οι εξετάσεις είναι η φυσική δικαίωση του έργου του Φροντιστηρίου μας.