: ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Αρχοντικό ΓιαννιτσώνΥπήρξε ο σημαντικότερος προϊστορικός οικισμός της Πελλαίας χώρας. Κατά τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια ανήκε στην Πέλλα, πρωτεύουσα του μακεδονικού κράτους, και στη συνέχεια στη ρωμαϊκή αποικία της Πέλλας. Η συστηματική ανασκαφή του άρχισε το 1992, με συνεργασία της ΙΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχ/των και του Τομέα Προϊστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα σημαντικότερα μνημεία της περιοχής είναι:

Ταφικό Ηρώο
διαμέτρου 50 μ. και περιμέτρου 160 μ. Κυκλική κρηπίδα ύψους 5 μ. περιβάλλει τον τύμβο, ο οποίος επρόκειτο να καλύψει μνημειακό μακεδονικό τάφο. Παρ’ όλο, όμως, που ετοιμάστηκε ο χώρος του τάφου, αυτός δεν κατασκευάστηκε, πιθανόν εξ αιτίας πολιτικής αναταραχής. Χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ.


Προϊστορική Τούμπα και Τράπεζα
, έκτασης 60 στρεμμάτων, που κατοικείται από τη νεολιθική εποχή ως τα βυζαντινά χρόνια. ΄Εχουν βρεθεί κατοικίες της πρώιμης Eποχής Xαλκού και της Εποχής του Σιδήρου. Επίσης

Αρχοντικό Γιαννιτσών

τμήματα του τείχους και κατοικίες ελληνιστικών χρόνων.